Pas på dig selv på arbejdet

Ifølge Bureau of Labor Statistics led mere end 2,8 millioner arbejdstagere af arbejdsskader eller erhvervssygdomme i 2017. Mens nogle af disse skader er mindre alvorlige og kun kræver en kort genoptræningsperiode, kan andre være langt mere alvorlige og ofte resultere i langvarig invaliditet eller endog døden. Den mest almindelige type arbejdsskade er en forstrækning eller forstuvning, der typisk skyldes løft af tunge genstande eller gentagne bevægelser. Andre almindelige skader omfatter snitsår, forbrændinger og brud. I mange tilfælde kunne disse skader have været undgået med de rette sikkerhedsforanstaltninger. F.eks. bør arbejdstagere, der regelmæssigt løfter tunge genstande, uddannes i korrekt løfteteknik, og de, der arbejder med farlige kemikalier, bør have passende sikkerhedsudstyr. Ved at tage disse skridt kan arbejdsgiverne være med til at reducere antallet af arbejdsskader, der opstår hvert år.

Hvad gør du hvis du får en arbejdsskade?
Hvis du kommer til skade på arbejdet, skal du anmelde det til din chef så hurtigt som muligt. Du bør også søge læge, hvis det er nødvendigt. Din arbejdsgiver bør have en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine lægeudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Hvorfor kan du få brug for en advokat?
Hvis du har fået en arbejdsskade, kan du have brug for en advokat til at hjælpe dig med at få erstatning fra din arbejdsgiver. En advokat kan også hjælpe dig, hvis du har problemer med at få dit krav om arbejdsskadeerstatning godkendt. Brug derfor en arbejdsskade advokat.

Hvad er arbejdsskadeerstatning?

Arbejdsskadeerstatning er en forsikring, der dækker lægeudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for ansatte, der kommer til skade på arbejdspladsen. Arbejdsskadeforsikring er påkrævet i de fleste stater.

Hvad er lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen?

Lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen dækker arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. OSHA-lovgivningen kræver, at arbejdsgiverne sørger for et sikkert arbejdsmiljø for deres ansatte. Arbejdsgivere, der ikke overholder OSHA-lovgivningen, kan få bøder eller blive retsforfulgt.