Tryghed og trivsel

Det bør være en prioritet for enhver organisation at sikre alles sikkerhed og velvære. Det betyder, at der skal være et sikkert miljø uden farer på både fysisk og psykologisk plan. Medarbejderne bør uddannes i korrekte sikkerhedsprocedurer på arbejdspladsen for at sikre, at alle ved, hvordan de kan identificere potentielle risici, og hvordan de skal reagere hensigtsmæssigt, hvis en der opstår en nødsituation. Desuden bør organisationer stille ressourcer til rådighed for mental sundhed og trivsel for at sikre, at medarbejderne har adgang til den støtte og de oplysninger, de har brug for til deres generelle trivsel. Eksempler på disse ressourcer kan omfatte seminarer eller workshops om stresshåndtering og mindfulness samt adgang til rådgivningstjenester, hvis der er behov for det. Endelig bør arbejdsgiverne prioritere en åben kommunikation, der giver mulighed for hvor medarbejderne kan tage eventuelle sikkerheds- eller trivselsrelaterede problemer op. Ved at tage alle disse skridt kan organisationer sikre, at alles sikkerhed og velvære tages alvorligt

At skabe en kultur for sikkerhed og trivsel starter i toppen. Lederne bør foregå med et godt eksempel ved aktivt at gå ind for initiativer til trivsel på arbejdspladsen og yde støtte og ressourcer, når der er behov for det. Desuden bør de også skabe et åbent miljø, hvor medarbejderne kan føle sig trygge ved at drøfte eventuelle sikkerheds- eller trivselsproblemer, som de måtte have. Endelig bør lederne anerkende vigtigheden af medarbejdernes autonomi og stole på, at deres team kan træffe de rigtige beslutninger for dem selv og deres kolleger. Når alle er med på arbejdspladsens sikkerheds- og trivselspolitikker, vil organisationer være i stand til at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig trygge og støttet.

Tryghed og trivsel findes her: privatskole på fyn.