DISC profiler kan hjælpe på dit team

DISC-profiler er en fantastisk måde at forstå dig selv og andre på. Ved at forstå din egen DISC-profil kan du lære, hvordan du bedre kan styre din egen adfærd og interaktioner med andre. Du kan også bruge DISC-profiler til bedre at forstå de mennesker i dit liv, herunder venner, familie, kolleger og partnere.

Hver DISC-profil består af fire bogstaver: D, I, S og C. D står for dominans, hvilket er behovet for at have kontrol og blive opfattet som magtfuld. I står for indflydelse, hvilket er behovet for at være social og have indflydelse på andre. S står for stabilitet, hvilket er behovet for stabilitet og forudsigelighed. C står for compliance, som er behovet for at følge regler og normer.

Når du kender din egen DISC-profil, kan du arbejde på at udvikle dine styrker og håndtere dine svagheder. Hvis du f.eks. har en høj D-personlighedstype, kan du måske arbejde på at være mindre dominerende og mere samarbejdsvillig for bedre at kunne styre dine relationer. Hvis du har en høj I-personlighedstype, kan du arbejde på at være mere beslutningsdygtig, så folk ved, hvor du står.

Når du forstår andre menneskers DISC-profiler, kan du bedre forudsige deres adfærd og tilpasse din egen adfærd derefter. Hvis du f.eks. ved, at en person har en høj D-personlighedstype, bør du måske undgå konfrontationer med vedkommende og i stedet forsøge at samarbejde med vedkommende. Hvis du ved, at en person er en høj C-personlighedstype, vil du måske give dem mere struktur og vejledning, så de føler sig trygge ved at arbejde sammen med dig. Du kan læse mere om dette hos DISCnordic.

Hvorfor bruger virksomheder så ofte disc profiler?

Det er der nogle få grunde til. For det første kan discprofiler give arbejdsgiverne et bedre indblik i, hvordan potentielle medarbejdere kan gribe arbejdsopgaver og projekter an. Dette kan hjælpe dem med at vælge personer, der sandsynligvis vil udmærke sig i specifikke roller eller stillinger. Derudover kan diskprofiler hjælpe arbejdsgiverne med at undgå at ansætte personer, der kan kollidere med virksomhedens kultur eller værdier. Endelig kan diskprofiler hjælpe med successionsplanlægning ved at identificere personer, der har potentiale til at overtage lederstillinger i fremtiden.